Freitag, 17. September 2010

3 x 20 x 20 cm, Kohle auf Papier, 2010